Birdview

Birdview gir deg grafiske oversikter over hvordan SuperOffice-databasen din er sammensatt. Birdview viser prosentvis sammensetning av kategoriene i SuperOffice, og hvilke detaljer som hører til disse.

Birdview fungerer både som et dashboard / ledelsesinformasjonsverktøy, og som et verktøy for å navigere i databasen.  Ved å bruke samme, enkle oppsettet i alle sammenhenger, er det lett å bruke, og lett å utvide til nye datakilder.


 • Birdview gir deg en suveren oversikt over databasens sammensetning, og hvordan kontakter og aktiviteter er fordelt på kategorier og grupper. Ved hjelp av et klikk vises en webfane med oversikt over alle viktige hovedkategorier. Ved å klikke på en av elementene i grafen vises alle som hører til kategorien i listen nedenfor. Et klikk på listen åpner riktig kontakt-/prosjektkort ev. aktivitetsdialog.

 • Fordeler

  # Effektiv oversikt og hurtig gjenfinning av kontakter, prosjekter, aktiviteter, salg og dokumenter.
  # Økt kontroll og datakvalitet.
  # Meget enkelt brukergrensesnitt

 • Målgrupper

  # Alle brukere av SuperOffice som vil se på helheten.
  # Adminstratorer, avdelingsledere o.l som skal følge opp bruken av SuperOffice.

 • Integrering

  # Birdview kan enkelt konfigureres til å hente data fra f.eks ERP-system.
  # Alle data som kan hentes ved ODBC/ADO kan grafes i Birdview.

 • Systemkrav

  # SuperOffice 5.6 SR 1 anbefales
  # MS SQL Server 7.0 el. nyere, eller Sybase SQL Anywhere 5.5, 7.1 el. nyere
  # PHP ver 4.0.6 el. nyere

 • Priser

  ..

  eks.mva