epiFakt

Tags: Ordre, SMS,

EpiFakt er et tilbud-, ordre- og fakturaprogram som er sømløst integrert med SuperOffice, bl.a. med kunder, kontaktperson, adresser, prosjektinfo.

Rike muligheter for eksport og integrasjon med regnsskapsprogram.


 • EpiFakt støtter hele salgsprosessen fra kundeforespørsler via tilbud og ordre frem til fakturering og betaling.

  Programmet kan lage kalkyler, inklusive reelle kostnader på hver enkelt ordre, som senere kan omgjøres til tilbud eller ordre.

  De daglige gjøremålene utføres i webfaner i SuperOffice, mens administrasjon og avanserte funksjoner utføres i hovedprogrammet.

 • Funksjoner

  # Fullintegrert brukergrensesnitt i SuperOffice.
  # Automatisk ordregenerering basert på avtaler i dagboken og salg.
  # Egne maler ala SuperOffice til alle dokumentutskrifter.
  # Tilbud med KID til bruk ved usikre fordringer, vervekampanjer o.l.
  # Massegenerering av tilbud, ordre eller faktura basert på SuperOffice utvalg eller prosjektdeltagere.
  # Samlefakturering og delfakturering av ordre
  # Kostnadskalkyle pr tilbud/ordre/faktura (relle kostnader).
  # Utvidet fakturajournal
  # Kraftige purrerutiner.
  # Automatisk ordrebekreftelse på epost.

 • Fordeler

  # Kraftfullt tilbuds-, ordre- og fakturaprogram.
  # Faseorientert brukergrensesnitt gir en naturlig arbeidsflyt.
  # Oversiktlig og med gode oppfølgingsmuligheter, inkl. reskontro.
  # God integrasjon med SuperOffice, og eventuelle økonomisystemer.
  # Programmet lærer av tidligere bruksmønster mht rabatter, vilkår. o.l.

 • Målgrupper

  # Mindre bedrifter som fakturerer selv, men fører regnskapet eksternt.
  # Større bedrifter der mobile selgere registrerer ordre, som overføres til sentralt logistikk/økonomisystem.

 • Integrering

  # XML-basert og/eller tradisjonell filimport og -eksport til/fra en rekke forskjellige formater.
  # EpiFakt kan integreres med økonomisystem på AS/400 med vår SO/400.
  # Spesielle integrasjonløsninger er lett implementere pga en åpen database.

 • Systemkrav

  # SuperOffice 5.6 SR 1 anbefales
  # MS SQL Server 7.0 el. nyere, eller Sybase SQL Anywhere 5.5, 7.1 el. nyere
  # PHP ver 4.0.6 el. nyere

 • Priser

  Brukere defineres som selgere i EpiFakt, ikke som innloggede brukere.
  Antall selgere beregnes over tid, slik at når en ekstra ny selger starter med å benytte EpiFakt, vil det være behov for tilleggslisenser.
  Derimot hvis en selger slutter og en ny en overtar dennes plass, vil det ikke bli noe behov for ekstra lisenser. En normal overgangsperiode på noen uker der både den gamle og den nye selgeren er aktive aksepteres også.

  eks.mva
 • Dato Artikler
  01.08.06 EpiFakt fra A til Å

  EpiFakt er et program som inneholder mange muligheter. Det er flere muligheter for å gjøre spesielle operasjoner og arbeidsbesparende tricks, som ikke kommer så lett frem i de kapitlene der vi gjennomgår arbeidsprosessene etter hovedlinjene. I dette kapitellet vil vi derfor beskrive alle funksjoner i korte trekk, der funksjonene er sortert alfabetisk.

  10.08.06 Malvariabler i EpiFakt

  Epifakt kan på samme måte som SuperOffice, flette data fra skjermbildene inn i ferdige maler i word, excel e.l. Noen av malvariablene er de samme som SuperOffice har, men data fra EpiFakt har egne malvariabler. EpiFakts egne malvariabler kan ikke brukes direkte i SuperOffice sine dokumentmaler, fordi SuperOffice ikke kan hente data fra EpiFakt.

 • Dato Presentasjon
  20.02.07 Brosjyre, A5

  EpiFakt-brosjyre i A5-format, i PDF optimalisert for skjerm.

  Åpne...

  27.04.05 Produktark

  Kortfattet beskrivelse av EpiFakt i PDF-format.

  Åpne...