so/Workflow

Tags: Workflow,

 • Håndbok

  Workflow for SuperOffice gir et komplett bilde over alle aktiviteter og dokumenter som skal gjennomgås i løpet av prosjektperioden. For hver fase (prosjektstatus) vises oppgavene i rekkefølge, og med operativ status. Oppgaver som er forfalte vises med rød skrift og Tid nå vises med en grønn strek slik at det er lett å følge prosjektets fremdrift.

 • Prosjektmal

  Det kan lages en prosjekthåndbok (prosjektmal) pr prosjekttype, som kan han hver sin arbeidsgang, dvs sett av oppgaver. Hver oppgave tilordnes en rolle (prosjektdeltager-type) i malen, og aktivitetene knyttes opp til de personene med tilsvarende roller i hvert enkelt prosjekt.F.eks vil alle aktivitene som har prosjektleder som kontakt i malen få satt opp den reelle prosjektlederen i det reelle prosjektet som kontakt på de samme aktivitene.Kommentarfeltet i prosjektmalen overføres til de nye, genererte aktivitene. Dette kan brukes til å fylle ut standardtekster, og som hjelpetekster i opplæring av nye medarbeidere.Mal-prosjektene defineres og adminstreres gjennom et eget administrasjonsprogram.

 • Arkiv

  Tilleggsmodulen Prosjektarkiv tilbyr arkivering av SuperOffice-dokumentene i en "ingeniørmessig" arkivstruktur. Det vanlige dokumentarkivet til SuperOffice, tilbyr ikke tilstrekkelig struktur for gjenfinning av dokumenter i store prosjekter. Dokumentene plasseres i arkivfoldere ihht reglene i prosjekthåndboken, eller ved manuell plassering.Denne modulen tillater også integrasjon med eksterne dokumenthåndteringssystemer.

 • Fordeler

  # Kraftfullt rutinebasert arbeidsflytstøtte til SuperOffice.
  # Enkelt å bruke, ingen brukeropplæring nødvendig.
  # Hjelper nye medarbeidere til å lære arbeidsoppgavene raskere.
  # Leder brukere inn i en strukturert arbeidsform.
  # Enkel administrasjon.
  # Utbyggbar logikk.

 • Målgrupper

  # Bedrifter som har mange prosjektet av samme type, og som setter krav til arbeidsmetodikk.
  # Bedrifter som ønsker å innføre bedre og mer dokumenterte rutiner.

 • SuperOffice Travel

  SuperOffice Travel kan godt brukes sammen med produktet, men generering av nye aktiviteter vil bare skje på den sentrale databasen, og ikke på lokal database.
  Når en Travel-bruker logger seg på igjen, opg foretar en sentral oppdatering vil eventuelle aktiviteter blir generert på vanlig måte.

 • Priser

  eks.mva
 • Dato Artikler
  21.06.06 Mer om bruken av SO/Workflow

  SO/Workflow er et allsidig verktøy for å styre prosjekter i SuperOffice. Det inneholder prosjektarkiv, prosjekthåndbok (fremdriftsplan), prosjektrelasjon og Mine Prosjekter. I denne artikkelen vil vi vise noen eksempler på hvordan hver enkelt delmodul brukes i praksis av oss selv og våre kunder.

  10.08.06 SO/workflow fra A til Å

  SO/workflow er et program som inneholder mange muligheter. Det er flere muligheter for å gjøre spesielle operasjoner og arbeidsbesparende tricks, som ikke kommer så lett frem i de kapitlene der vi gjennomgår arbeidsprosessene etter hovedlinjene. I dette kapitellet vil vi derfor beskrive alle funksjoner i korte trekk, der funksjonene er sortert alfabetisk.

 • Dato Presentasjon
  20.02.07 Brosjyre, A5

  SO/Workflow-brosjyre i A5-format, i PDF optimalisert for skjerm.

  Åpne...

  27.04.05 Produktark

  Kortfattet beskrivelse av SO/workflow i PDF-format.

  Åpne...