Søk etter : SMS


søkeformen goes here...


epiFakt

Dato: 03.03.2005


EpiFakt er et tilbud-, ordre- og fakturaprogram som er sømløst integrert med SuperOffice, bl.a. med kunder, kontaktperson, adresser, prosjektinfo.

Rike muligheter for eksport og integrasjon med regnsskapsprogram.


Som SMS-modul

Dato: 19.05.2008


Denne artikkelen beskriver hvordan Automatofonen brukes som SMS-modul. Den kan leses både som en beskrivelse av frittstående SMS-modul, og som SMS-delen av "full pakke". Alle funksjoner i Automatofonen kan brukes frittstående, eller sammen med annen funksjonalitet.