Søk etter : Support


søkeformen goes here...


Konfigurasjonsplan

Dato: 19.05.2008

Skjema som bør fylles ut før installasjon av SuperOffice-moduler. Skjemaet brukes for å forberede våre og partneres konsulenter for installasjonen, og sparer tid begge parter.


Oppgradering / flytting av Superoffice-databasen.

Dato: 17.04.2007

Ved oppgradering av SuperOffice, flytting av servere o.l. kan det være behov for å bytte database, "rebuilde" SO-basen o.l. Dersom databasen ikke endres, eller databasen i sin helhet flyttes ved hjelp av backup/restore eller detach/attach, er det ikke behov for å følge oppskriften i denne artikkelen. Men hvis det benyttes SuperOffice utilityprogram DB-setup for å flytte, rebuilde eller rydde opp i databasen, må det gjøres i en viss rekkefølge så vi ikke taper dataene som er lagret i SO/Workflow, EpiFakt eller andre applikasjoner fra Episteme. Disse applikasjonene lagrer sine data i tabeller som ligger i samme databasen som SuperOffice, men tabellen er ikke "eiet" av SuperOffice. Denne artikkelen beskriver hvordan dette skal gjøre under de forskjellige scenarioene vi drøfter. Rutinen forutsetter at både ny og gammel database er operativ samtidig, og tilgjengelig fra webserveren via ODBC, der denne rutinen kjøres.