so/Event

SO/Event er et program for å arrangere og gjennomføre konferanser og seminarer. SO/Event lar deg sette opp konferanseprogrammet i SuperOffice, og sende ut invitasjoner og motta påmeldinger automatisk.

 • SO/Event utvider prosjektmodulen i SuperOffice med en ny fane. Deltagere registreres som prosjektmedlemmer, og i Utvalg.
  Det kan også lages egne Utvalg for hver enkelt sesjon i programmet.

  Deltagere som er invitert på forhånd, eller er registrert i SuperOffice allerede, vil automatisk bli registrert som deltagere når de sender påmeldingen. Andre deltagere, vil bli lagt i kø for manuell godkjenning.

 • Fordeler

  # Effektiv opprettelse og gjennomføring av konferanser.
  # Løpende oversikt over påmeldte.
  # Enkel utskrift av deltagerlister og navneskilt.
  # Tett integrasjon med SuperOffice prosjektmodul, Utvalg brukes til invitasjon og påmelding.
  # Meget enkelt teknisk oppsett (ingen brannmur o.l.).

 • Målgrupper

  # Konferansearrangører som benytter SuperOffice.
  # Andre brukere av SuperOffice som arrangerer seminarer, sammenkomster o.l. for eksterne deltagere.

 • Integrering

  # Automatisk invitasjon og påmelding via epost.
  # Automatisk fakturering av konferanseavgift og avbestillingsgebyr via EpiFakt.
  # Sømløst kopling mot vårt verktøy for webpublisering.
  # Full integrasjon med SO/workflow for utvidet støtte for prosjektstyring og -gjennomføring.
  # XML-basert og/eller tradisjonell filimport og -eksport til/fra en rekke forskjellige formater.
  # Spesielle integrasjonløsninger er lett implementere pga en åpen database.

 • Tekniske spesifikasjoner

  # SuperOffice CRM 5.6 SR1 anbefales.
  # MS SQL Server 7.0 el. nyere, eller Sybase SQL Anywhere 5.5, 7.1 el. nyere
  # PHP ver 4.0.6 el. nyere

  SO/Event baserer seg på epost til invitasjoner og påmelding, og krever derfor ikke tilgang til webserver. Den kan derfor benyttes bak brannmurer uten noen sikkerhetsrisiko. Eposten som sendes ut er inneholder et personifisert HTML-skjema, som mottager bruker til å send esin påmelding. Denne blir sendt i XML-format, og automatisk lest inn. XML Gateway benyttes som postmottager.

 • Priser

  På forespørsel.

  eks.mva