Tjenester


Vi tilbyr forskjellige tjenester i forbindelse med våre produkter, så vel som frittstående utviklingsprosjekter. Vi kan hjelpe til med å ta i bruk og tilpasse våre produkter, med å utvikle helt ny programvare og med å analysere og gi råd om behov og løsninger.


Våre konsulenter har lang fartstid og erfaringer med svært mange verktøy og bransjer. Vi er litt anonyme fordi vi ofte har arbeidet som innleid arbeidskraft eller underleverandører til større, mer kjente firma som fronter prosjektene. Eksempler på slike er General Electric, Microsoft, Avenir, Sybase m.fl.