Produkter

epiCall

Småprodukter

eDialer

WF4


Velkommen

Vi lager standardprodukter som forbedrer og utvider SuperOffice. SuperOffice er et generelt service, salgs og markedsføringsprogram som egner seg for de aller fleste.


Men for å bli spisset inn mot bestemte bransjer, eller bedriftsspesifikke behov er det nødvendig å bruke tilleggsmoduler fra 3-partsmarkedet, eventuelt få laget egne skreddersydde moduler. Referanseprosjektene til Mycoteam er et slik tilfelle med både standardprodukter og skreddersøm. Vår produkter er laget for områdene prosjektstyring, dokumenthåntering, økonomi og fakturering, integrasjon, netthandel og catering-administrasjon.

epiCall

CTI-løsninger for SwyxIt og Dipper m.fl.

Småprodukter

Dette er en liten samling av kjekke småprogrammer, som er nyttig i seg selv, eller som inngår som deler i andre løsninger. Ikke alle småløsninger vi har laget er nevnt her, så dersom du har behov for noe annet, så gi oss et signal.

eDialer

eDialer er en programvare for målrettede salgssamtaler på telefon. Den foreslår og setter opp nye samtaler automatisk, og leder agenten gjennom salgssamtalen.
Ringelister lages i SuperOf%uFB01ce-Utvalg og koples til et salgsmanus for hver kampanje (Prosjekt).

WF4

SO/Workflow er et allsidig verktøy for å styre prosjekter i SuperOffice. Det inneholder prosjektarkiv, prosjekthåndbok (fremdriftsplan), prosjektrelasjon og Mine Prosjekter. I denne artikkelen vil vi vise noen eksempler på hvordan hver enkelt delmodul brukes i praksis av oss selv og våre kunder.