Om Episteme

Systemhuset Episteme et er programvare- og konsulentselskap som ble etablert i 1995 og i dag sitter med 11 års sammenhengende fartstid i bransjen. Episteme er spesialister på design av kundetilpasset software i integrasjonsløsninger med standardiserte softwareprodukter. Den standardiserte programvaren vi benytter oss av i bunnen - eller som vi kobler oss til - kan være egenprodusert (som f.eks. EpiFakt) eller den kan være produsert av andre (som det kunderelaterte oppfølgingssystemet SuperOffice).


Vårt forretningskonsept gjør at vi som konsulenter sjelden starter fra "null", noe som ellers gjerne er tilfelle ved konsulentoppdrag i software-bransjen. I de fleste situasjoner disponerer vi allerede over relevante software byggestener, hvilket både er besparende for kunden og øker funksjonaliteten på våre produkter i betydelig grad. Vår arbeidsmåte er dessuten "in-house", dvs. vi arbeider daglig på eget kontor, ikke hos kunden. På den måten har vi tilgang til det mest effektive arbeidsverktøy til enhver tid, og vi kan nyttiggjøre oss kompetansen i staben vår som helhet. Dette kommer i høyeste grad kunden tilgode. Vi sørger imidlertid for å etablere tett og i størst mulig grad dokumentert kommunikasjon med kunden, Markedet kjenner oss i dag best for våre våre tilleggsmoduler og komplekse integrasjonsløsninger med SuperOffice. Vi leverer en rekke produkter og tjenester som utvider funksjonaliteten i SuperOffice og som i tillegg kobler SuperOffice sammen med andre datasystemer. Fire av Epistemes mest etterspurte tilleggsmoduler til SuperOffice: EpiFakt, SO/Event, SO/Pocket og SO/Workflow er presentert på våre sider, med tilpasset informasjon til besøkende som er innlogget. Episteme er ellers kjent for å utvikle kreative og komplekse spesialløsninger fra grunnen av, når dette viser seg nødvendig. Vi legger generelt stor vekt på å forstå og støtte opp under kundens behov og våre kunder inngår ofte et langsiktig samarbeid med oss. Likevel er det ikke alle tjenester vi leverer, og vi har derfor utviklet et nært samarbeid med flere andre leverandører.