Løsninger

Epistemes rennomé i bransjen er også knyttet til våre spesialløsninger. Bl.a. utviklet vi som første selskap en løsning basert på SuperOffice og database-integrasjon. Fram til i dag har vi dessuten produsert den største løsningen basert på denne teknologien.

Når vi kreerer spesialløsninger gjør vi i forkant et grundig arbeid med å analysere og modellere virksomheten og de forretningsprosesser som skal støttes. Med dette som utgangspunkt finner vi fram til den mest relevante arkitektur og det tilhørende verktøy. Noen ganger vil løsningen være en spesiallaget tilleggsmodul til SuperOffice, mens andre ganger er det mer effektivt å utforme et helt frittstående program. Til venstre finnes en oversikt over noen av våre mest interessante spesialløsninger.