eDialer


eDialer er en programvare for målrettede salgssamtaler på telefon. Den foreslår og setter opp nye samtaler automatisk, og leder agenten gjennom salgssamtalen.
Ringelister lages i SuperOf%uFB01ce-Utvalg og koples til et salgsmanus for hver kampanje (Prosjekt).

FORDELER
 
- Effektiv, automatisk oppsetting av samtaler
- Selgerne ledes gjennom spørsmål og svar fram til avslutning av samtalen
- Velegnet både til call-center og individuelle salgssamtaler
- Tett integrasjon med CRM-systemet
- Enkel manus-editor for spørsmål og svaralternativer.
- Mulighet for geografisk distribuerte agenter
 
CTI
 
eDialer kan integreres med telefonisystemer ved hjelp av epiCall og andre generelle telefoni-API%u2019er.
I enkleste form kan standard tel/callto-protokoll benyttes ( tel://92036480 ), eller javascript-baserte eventhandlere som setter opp samtaler automatisk når neste kandidat ligger klar i køen.
 
MÅLGRUPPE
 

Call-centere som benytter SuperOf%uFB01ce
Andre som benytter SuperOf%uFB01ce, og som har mye kundekontakt via telefon.
 
INTEGRASJON
 
MULIGHET FOR:
Automatisk ordre/fakturering ved gjennomførte salg
Automatisk varsling av oppdragsgiver gjennomførte salg, også XML/EDI-meldinger
Tradisjonell %uFB01limport og -eksport til/fra en rekke forskjellige format
Spesielle integrasjonløsninger kan lages
 
SYSTEMKRAV
 
Tilsvarende som for SuperOffice