Systemutvikling


Vår kjernekompetanse er systemutvikling, som vi bruker til å lage standardprodukter og til å lage tilpassede løsninger for kunder. Utvikling av programvare er en kompleks prosess som omfatter flere disipliner. Det er mange prosesser og aktiviteter som skal gjennomføres før selve programmeringen kan starte.

Vi har fagkunnskap om dette og kan bistå med alle ledd i prosessen. Men en utviklingsprosess kan ikke gjennomføres uten en betydelig innsats fra oppdragsgivers side. En analyse kan ikke bli bedre enn den input vi får fra dem som skal bruke resultatet.

Informasjonsflyt og prosesser
 
De aller fleste datasystemer er laget for å håndtere informasjonsflyt og/eller å støtte oppunder forretningsprosesser. For å kunne lage et datasystem er det nødvendig å forstå disse prosessene og hvordan de påvirker brukerne og motsatt. Det er sjeldent mulig å få en fullstendig forståelse av behovene helt fra begynnelsen av, derfor må resultatene fra fasen revideres etterhvert som utviklingen skrider frem.

Penn og papir, tusj og tavle er hovedverktøyene i denne fasen.
 
Databasen
 
Databaser er fundamentet for enhver administrativ programvare. Applikasjoner står og faller med et godt databasedesign. Databasens elementer reflekterer den delen av virkeligheten som applikasjonen skal håndtere. For at databasen kan fylle sin rolle må vi derfor analysere virksomheten og prosessene før vi kan tegne opp en riktig modell. Når databasen speiler virkeligheten best mulig, blir applikasjonene bedre og programutviklingen går raskere og med mindre feil. Vi har spesialisert oss på god databasebygging siden vi startet opp.

ER modellering er hovedverktøyet i denne fasen.
 
Skjermbilder
 
De fleste programmer har en form for brukergrensesnitt, dvs skjermbilder i vår sammenheng. Å lage gode skjermbilder er en kunst i seg selv. Skjermbildet må gi et visuelt inntrykk av funksjonen(e) det har og gjøre det lett å utføre oppgavene. Navigering mellom oppgave ved hjelp av knapper, linker eller menyer må være logisk og oversiktiglige.

Forskjellige brukergrupper har forskjellige behov. For en kunde som vil gjøre sin første bestilling på vår nettbutikk må skjermbildene være langt enklere og mer lettforståelig, enn for backend-personalet som prosesserer bestillingene. I det første tilfelle skal brukeren bruke skjermbildene en sjelden gang og uten opplæring. Backend skal gjøre de samme kompliserte oppgavene hver dag med full opplæring i forkant.

Wireframes og prototyper er hovedverktøyet i denne fasen.
 
Programmering
 
Når programmeringen starter bør de fleste funksjons- og designspørsmål være klargjort. Men selv om hovedtrekkene er klare vil det alltid dukke opp små og store endringer underveis. Derfor må all kode, så langt det er mulig, ha vel innkapslet logikk og være lett å modifisere.

Utviklingsfasen bør, hvis mulig, levere brukbare moduler fortløpende, slik at behov for justering oppdages tidlig. Da vil også oppdragsgiver få en nytteverdi tidligere i prosjektet.

C#, PHP, SQL og CSS/HTML er hovedverktøyet i denne fasen.
 
Rollout, test og opplæring.