Opplæring


Vi kan hjelpe med å ta i bruk våre produkter. Det innebærer installasjon, workshop, tilpasning og og opplæring.

Våre hovedprodukter er laget for at kunden eller driftspartner kan installere selv, men mange foretrekker at vi eller våre partnere gjør installasjonen for dem.

Installasjon
 
Installasjon betyr å sette opp programvaren slik at den er operativ ogt kan tas i bruk av en kyndig bruker, med tilstrekkelig opplæring. For mer detaljer, se nederst på siden.
 
Opplæring
 
For å ta i bruk programvaren på en god måte trenges opplæring: Vi tilbyr generell opplæring i vår programvare, vanligvis i kundens egne lokaler. Denne opplæringen består i å gjennomgå programvarens standard funksjonalitet, uten for mye fokus på kundens egne strukturer.

Det er to forskjellige opplæringsnivåer, et er for vanlige brukere og et annet for superbrukere/administratorer.

 
Workshop
 
For å få best mulig utbytte av programvaren anbefaler vi en workshop for å gjennomgå og avdekke hvilke maler, typer, faser, produktgrupper, produkt, arkivnøkler, avhengigheter og ymse annet som er nødvendige. Både SuperOffice og våre programmer kan settes opp og konfigureres med tanke på disse variable størrelsene. Uten en slik gjennomgang vil applikasjonene ikke levere ihht forventningene.

Kunder som har god forståelse av produktene, såvel som sine egne prosesser og begreper, kan naturligvis gjøre alt dette selv. Men allikevel er det vår erfaring at alle kunder har stor nytte av en slik workshop med oss, eller en av våre partnere.
 
Tilpassing av produktet
 
I noen tilfeller kan workshop%u2019en avdekke at det er behov for en viss tilpassing av produktet. Dette kan variere i omfang, men produktene er lette å endre på, så mye kan gjøres med enkle midler.
 
Tilpasset opplæring
 
Når brukerne har lært seg hvordan å bruke programmet, workshop er gjennomført og alle lister, typer osv%u2026 er på plass i oppsettet (og eventuell tilpassing er gjennomført) er det på tide med en tilpasset opplæring.

Det er vesentlig at dette skjer med kundens egne SuperOffice-data, dvs gjerne en kopi slik at de ikke risikerer utilsiktede tøysedata. Denne opplæringen tar sikte på å lære opp brukerene hvordan deres organisasjon skal operere, med sine egne termer, maler, typer osv osv.. De bør gjennomgå reelle situasjoner og arbeidsoppgaver som de er familiære med, og der utfallet er kjent og forståelig. Det viser seg at de aller fleste har vanskelig for å oppnå full læringseffekt hvis eksemplene ikke samsvarer med egne begrep som brukes i det daglige.

Denne opplæringen spenner som regel over både SuperOffice og vårt produkt, da produktene brukes i tett samvirke.