Mycoteam


Vi på Mycoteam ønsker alltid å trekke med oss Superoffice;
vi ønsket å utvikle en laboratoriedatabase i Superoffice
vi ville flytte viktige funksjoner fra Superoffice ut i Word og Outlook
vi ville integrere dagboka til Superoffice med regnskapssystemet vårt
Dette og mye mer har Systemhuset Episteme løst på en meget god og effektiv måte for oss!


Og ikke bare har de løst det, men de er også en kreativ og dyktig samarbeidspartner som ser våre muligheter og behov!

Kolbjørn Mohn Jenssen
-daglig leder