sendmail


Dette er et program som sender epost og SMS fra en kø. Køen er en tabell i databasen, der hva som helst kan legge meldinger. F.eks kan du legge inn melding inn fra MS Access, en enkel webside, eller andre databaseapplikasjoner.
Proggrammet kan kjøres fra kommandolinjen, eller som en tidsstyrt oppgave på server.

https://epistemeno.files.wordpress.com/2016/12/sendmail.png