Dokumenteksport


Programmet eksporterer dokumenter fra SuperOffice%u2019 prosjekter på en enkel måte. Det bygger mappestrukturer i målkatalogen basert på enten år/kvartal eller maltyper.

https://epistemeno.files.wordpress.com/2016/12/docexport.png

https://epistemeno.files.wordpress.com/2016/12/sendmail.png