Småprodukter

Filefiler

Dokumenteksport

mailfiler

sendmail


Velkommen

Dette er en liten samling av kjekke småprogrammer, som er nyttig i seg selv, eller som inngår som deler i andre løsninger. Ikke alle småløsninger vi har laget er nevnt her, så dersom du har behov for noe annet, så gi oss et signal.

Filefiler

Filefiler er et program som leser en eller flere kataloger på disk og arkiverer filene til SuperOffice.

Programmet bruker regexp for å finne filer med et visst mønster i navnet, og finner riktig kontakt og prosjekt, basert på et regelsett.
Eksempel på bruk er å lese inn PDF-fakturaer fra Visma og lagre dem som SuperOffice-dokumenter.

Dokumenteksport

Programmet eksporterer dokumenter fra SuperOffice%u2019 prosjekter på en enkel måte. Det bygger mappestrukturer i målkatalogen basert på enten år/kvartal eller maltyper.

https://epistemeno.files.wordpress.com/2016/12/docexport.png

mailfiler

Mailfiler er et program som leser en eller flere IMAP-epostkasser og arkiverer dem til SuperOffice, etter et regelsett.
Programmer kan benyttes mot «alle» skybaserte eposttjenester, Exchange Server, GMail osv..
Programmet kan arkivere eposter på riktig kontaktperson, salg og prosjekt ved hjelp av fleksible regelsett.

sendmail

Dette er et program som sender epost og SMS fra en kø. Køen er en tabell i databasen, der hva som helst kan legge meldinger. F.eks kan du legge inn melding inn fra MS Access, en enkel webside, eller andre databaseapplikasjoner.
Proggrammet kan kjøres fra kommandolinjen, eller som en tidsstyrt oppgave på server.